Onze projecten

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen staan centraal voor onze projecten in Burundi

Het is vanzelf spreken dat de projecten die door de vzw BEKRIBU wil op touw zetten zijn ze bedoeld om het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 

Om ons bijdrage voor de realisatie van die ontwikkelingsdoelstellingen voor de armen van Burundi, werken wij samen met plaatselijke organisaties en Vlaamse deskundigen.

Voor het lopende "Momenteel willen wij het lopende project: Duurzame drinkwater, hygiëne, sanitaire en energievoorzieningen voor de bewoners van de heuvel Makombe en haar weeshuis Kezakimana", zullen in Burundi werken met de aanvrager Aartsbisschop Simon Ntamwana.

Hier in Antwerpen willen wij samenwerken met iedere instellingen en expert die met ons onze projecten in Burundi wil samen realiseren. Momenteel heeft de ngo Ingenieurs zonder Grenzen (IzG) ons belooft om samen te werken. Waarvan onze oprechte dank.

Coopérative Sangwe -Mukoni

De Algemene Vergadering van zaterdag 28 mei 2022 besloot om de benoeming " DISIBU" te veranderen in Coopérative Sangwe-Mukoni. Ze kwamen van het feit dat hun vzw groot genoeg is geworden om naar een coöperatieve gemaakt te worden.  Daarom Sangwe dat beteken  vrolijke ontvangst met een knuffel aan iemand (een groep mensen) geven. Hartelijk welkomen. Dit gebaar wordt niet bij de mens gebruikt. Maar ook voor alle positieve veranderingen. Alle mensen die willen mee werken zijn welkom. Elke ideetje dat een positive verandering brengt is welkom. Sangwe.

Lopend Project

Regenwater beheer door kleine boeren

In juli van dit jaar 2022, kregen wij een subsidie van Provincie Antwerpen om tenminste 20 plastictonnen te kopen voor kleine boeren van de heuvel Mukoni in Gemeente  en Provincie Muyinga. Deze subsidie bedroeg € 1.000,00 . Wij stuurden naar Cooperatieve Sangwe-Mukoni € 1.575,00 verzendkosten wisseling in Burundeze franc inbegrepen: Op hun rekening werd er 5.100.000 Bif gestort.

Jongeren van de de cooperative Sangwe-Mukoni hebben ook een culturele groep opgericht, waaronder een trommelgroep.

Op de nationale feesten worden ze uitgenodigd. Daarna krijgen ze een financiële vergoeding. Hierdoor kan hun bankrekening verkijkt worden.

Regenwaterproject in 2022

 De watertonnen zijn aangekomen

Op 14 oktober 2022 zijn de 25 leden naar de winkel de plastiektonnen gaan ophalen. Daarin zal ieder begunstigde regenwater opslaan: de Burundese regering vraagt aan elk gezin een put te graven, hem vullen met stenen. In deze put zou het regenwater van het dak erin insijpelen. Zodoende  wordt niet alleen  het leefmilieu beschermd maar de akkergronden van de buurtbewoners worden niet beschadigd door het waterlopen. Hun vee krijgt voortaan voldoende en gemakkelijker drinkwater. Ook ander huishoudelijke activiteiten worden gemakkelijker uitgevoerd

 De leden van de Coöperatieve zullen zoals gewoonlijk voor dit project samenwerken: Voor elk begunstigde gezin zullen zij een beton van 1 meter hoog naast het gezinshuis bouwen. Op dit beton zullen zij de ton plaatsen. Op deze ton zullen wij een kraantje erop aanvijzen . Daarna zetten we een leiding van de dakgoot tot aan opening van de ton.

Familiefoto na de vergadering: Toen ik het goed nieuws had aangekondigd

Deze organisatie beheerst professioneel haar vzw: Er is een bestuurscomitétje van 6 mensen: 2 vrouwen en 4 mannen. Dit bestuur komt maandelijks bijeen Elke 6 maanden organiseren zij een algemene vergadering. Gestart in 2008 met 12 boeren teelt de vzw momenteel 86 leden. Ieder lid betaald een maandelijks lidgeld van 200 Burundese franc, gestort op de rekening van  de vzw. Van het lidgeld hebben ze geiten gekocht.

Door jaren door hebben ze geiten gekocht voor de leden die al 5 jaar lidmaatschap hebben bereikt (momenteel is het schenken). Tot december vorig jaar, ruim 70 leden hadden elk 5 geiten. Die dieren bijdragen aan het voorzinnen van het mest voor de akkergronden maar ook geld bij verkoop om benodigdheden de compenseren. vb. school gerief of studiegeld voor kinderen.

Net zoals het hierboven is omgeschreven, vanaf volgend jaar zullen wij ook melk- en kaasgeiten introduceren om meer inkomsten te genereren.

Ze vormen een dans groep: trommelaars voor de mannen et vrouwelijke dansgroep van Burundese liederen: Bij nationale feesten worden ze uitgenodigd voor cultureel optredens. Daarna kregen ze een kleine vergoeding dat wordt op de rekening van de vzw gestort

De leden van de Coöperatieve leden op een Algemene Vergadering

Wedstrijd: Wie was de beste veeteler? 

Een project in slaap?

Opbouw van 5 drinkwaterfonteinen op de heuvel Taba-Gatoke

Op mijn bezoek in Burundi in januari 2019 hadden de bestuurders van Coopérative Sangwe-Mukoni mij gevraagd of onze vzw BEKRIBU kon een subsidie vinden voor het opbouwen van 5 waterfonteinen op de heuvel Taba-Gatoke (zie foto hiernaast): De bewoners van deze plaats hebben een aanzienlijke problemen met drinkwater: veel ziektes van de vuile handen; het zijn kinderen die naar de bron gaan om het drinkwater voor het gezin te halen. Het is nooit genoeg en die kinderen krijgen minder tijd om te leren, de kans om erin te slagen wordt verminderd, ...

Bij mijn terugkeer heb ik dat probleem voorgesteld aan onze Algemene vergadering en besloten om een subsidieaanvraag aan Nederlandse organisatie Wilde Gazen voor te stellen. In 2021 maakte hebben de aanvraag ingediend voor een budget van 6000,00 Euro om het opbouwen van die 6 drinkwaterfonteinen. Wilde Ganzen bekeek de aanvraag en besloot voor het project ons met de helft van het budget te ondersteunen.

Wij werden gevraagd om eerst lid van Partin te worden, wat wij hebben direct gedaan. Tot nu toe wachten wij en hopen eindelijk op de realisatie van het project in de komende zomer 2023. 

Na 3 jaar kunnen wij de voorziene drinkwaterfonteinen niet meer bouwen. Gezien de prijsstijging van alle bouwmaterialen zouden wij ermee enkel 2 waterfonteinen bouwen. Het is veel beter dan niets.

Onze container kon niet naar Burundi overgebracht worden, want de beloofde subsidie werd niet gegeven. De container werd eindelijk aan een Marokkaanse vereniging tegen een klein financieel geschenk gegeven.

 

Dat die container niet vervoerd naar Burundi worden, was een grote verlies voor de Burundese begunstigden enerzijds en de Bekribu-leden anderzijds. Men kan zich afvragen waarom wij die beden naar Burundi moesten sturen terwijl ze, lokaal kunnen gemaakt worden. 

Men denkt het omdat hij de gezondheidsrealiteiten in de Burundese dispensaria en sommige ziekenhuizen niet kent. Omdat ex-minister Reginald Moreel het zeer goed kent, heeft ons geholpen om een subsidie te vinden om twee containers vol zorgmaterialen naar Burundi te verschepen. Dankzij hem hebben wij het succesvol gedaan in 2012. De bedden die wij sturen worden gemaakt volgens de Europese normen. Het maximale gewicht wordt bepaald. Normaal gezien rond 200 kg. Ze zijn verstelbaar in hoogte, bij de benen en de rug -bij zittende houding desnoods. Zij zijn uitgerust met hekken om de patiënt te beschermen.

 

Wij zijn van mening dat Burundese patiënten ze moeten ontvangen in optimale omstandigheden: hygiënisch en veilig. De echt realiteit is dat in veel gezondheidsinstellingen in Burundi geen bedden hebben. De patiënten ontvangen hun zorg terwijl ze op de vloer liggen. Af en toe proberen ze lokaal bedden te maken. In hout en hole staafijzers. Maar bed is geen bed, want bezittend geen technologie om ziekenhuisbedden te maken, worden die bedden een gevaar voor de patiënten: ze zakken door het gewicht van de mensen. Bij lange gebruik, kan een patiënt terug naar huis gaan met een kromme ruggengraat. Vallende zieken komt vak voor. Gezien de patiënten meestal arm zijn kunnen de medicamenten niet kopen: volgens de wens van de verantwoordelijk van het dispensarium hadden wij medicamenten naar hem gestuurd.

 

Wij betreuren dat onze project niet kon gerealiseerd worden. Wij waren en zijn in contact met een Nederlandse bedrijf die tweedehands ziekenhuismateriaal verkocht op een gunstige prijs. Wij blijven hope dat wij in de toekomst zullen kunnen voor  het ziekenhuis Muyinga en/of andere zorginstellingen in Burundi.

Voor collega's die middelen kunnen hebben en als ze hetzelfde project op touw hebben gezet, wil ik hen door verwijzen naar

www.used-hospitalbeds.com en mailen naar info@used-hospitalbeds.com 

Veel succes! 

Dit project van 2015 werd niet gerealiseerd omwille van gebrek aan budget.

Het geslaagde project: Met de financiële steun van de Belgische ambassade in Bujumbura, hebben wij twee containers vol ziekenhuis materialen en medicamenten naar het dispensarium Kiyenzi in Bujumbura ruraal.

Voor onze steun kregen de patiënten de nodige zorg lagende op de vloer. Met ons project was dit probleem opgelost.

 

Op 14 februari 2015 gingen wij naar de bron Inarwobo met Aartsbisschop Simon Ntamwana, de adminatrateur (draagt een pet), de districtschef (met een tas), de ingenieur (in polo-shirt) en de chef-de-colline (in verkleurde hemd).

  1. Momenteel willen wij het lopende project: Duurzame drinkwater, hygiëne, sanitaire en energievoorzieningen voor de bewoners van de heuvel Makombe en haar weeshuis Kezakimana

: “Opleiden om levens te redden”