De vzw BEKRIBU in een notendop

De https://www.bekribu.be - Belgische Vriendenkring van Burundi - is apolitiek en open voor iedereen. Ze werd opgericht op 22 februari 2005 door Antwerpenaren van Burundese afkomst.

Bij de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen is vzw BEKRIBU erkend; op 14 maart 2005 kreeg zij het ondernemingsnummer 872.477.089 toegewezen. Haar activiteiten en werking zijn statutair bepaald en opgenomen in het intern reglement.

De vzw Belgische vriendenkring van Burundi (BEKRIBU), staat grotendeels voor iedereen die wilt meedoen aan onze missie en visie. Degene die wilt ondersteunen:

 

a)Hier in België, wij vragen aan geïnteresseerden te laten kennis maken met de Burudese cultuur; samenwerken aan allerlei expertisen in Burundi en aan het bijdragen aan de integratie van allochtonen in België en verdere uitbouwen van een meer sociale en rechtvaardige maatschappij in diversiteit. Daarnaast werken wij aan de culturele en sportieve begeleiding van de jeugd.


b) In Burundi, willen wij in de eerste fases de kansarme mensen helpen voor de verbetering van hun gezondheidszorg en hun hygiëne, voor meer toegang tot een kwalitatief medicatiesysteem, toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, met een speciale aandacht voor vrouwen en de kinderen: Minder kindersterfte, minder kraambedsterfte. Wij mikken en hopen het  vierde Millenniumdoelstelling te realiseren. Ten einde willen wij deze missie over het hele land verspreiden.

De vzw BEKRIBU is lid van volgende instellingen en federatie:

 

Dankzij de financiële steun van