ACTIVITEITEN VAN DE vzw BEKRIBU

Door de Coronaviruspandemie liggen de activiteiten (muziek, uitstappen, conferenties) stil. Vanaf midden maart tot nu toe in dit jaar, organiseren en/of participeren wij aan online bijeenkomsten (zie tabel hieronder).

a.  Cultureel optredens

Wij traden regelmatig (vb bij Zomer van Antwerpen en Muziek in de Wij in ons district) op en lieten het publiek genieten van Burundische trommelmuziek, en/of de Burundese versnaperingen.  Ook gaven wij workshops Burundese trommelen. Dit organiseerden wij in Vlaanderen om centen te verzamelen om financieel onze ontwikkelingsprojecten in Burundi te steunen.

Vanaf 2016 kunnen wij deze activiteit niet meer uitvoeren, gezien wij geen repetitielokaal meer beschikken. Daar was het ook de bewaarruimte van onze cultureel materialen. Vandaar moesten wij alles naar het containerpark brengen. en  projecten betreffen: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw.

b.  Vergaderingen.

Voor onze vzw organiseren wij trimestrieel (of telkens wanneer het dringend blijkt) vergaderingen van het bestuurscomité. Jaarlijkse (normaal gezien in begin van het voorbije jaar organiseren wij en algemene vergadering voor alle leden of iedereen die wens erbij te zij. De bedoeling is het jaarrapport door te geven).

Wij nemen ook deel aan de maandelijks vergaderingen en jaarlijks algemene vergaderingen die georganiseerd zijn door de organisaties waarbij de vzw BEKRIBU aangesloten is:

Op zaterdag 21 april 2018 deden wij mee aan de Lentepoets in Berendrecht